Report comment

Oku iai e kau taulatevolo tokolahi oku nau puke holo ho sino atamai moe laumalie e Palemia oku taimi keke fakavetevete, fakatomala pea teu ho hala ki Hevani. Kuo me’angaueaki koe e Setane pea kuo taimi ke ke fakangata koeuhi ko hoo fanau moe fanga mokopuna. Heikai teke a’usia a e api kuo teu eheetau Tamai okapau oku kei kele ho ngaahi ongo’anga kiha taha. Nofo o fakakaukau oku teeki ai ke iai a Palemia ia e puke pehe na. Oku teeki ai ke iai ha Palemia tene taki e fonua ni i ha founga ko hono ola koe tangi moe launga a e Kakai pea oku ongo ia kia Sihova he koe kakava. Manatu’i oku iai ho hako. Tukuange kei taimi a mamani koe foi tapuaki ia e inu ho hako mei he to’utangata kihe to’utangata.