Report comment

I he kuonga o Tupou IV nae unuhi mai e kau mo'unga'i tangata ko hotau taki. Nau mau e ngaahi fakailonga ako mooni pea tataki aki hotau fonua. Tau tui ka Akilisi ke teke e liliu ke Pule'anga fili, koeni kuo ikai toe ha kau mo'ualalahi heene falala kiai. Kuo kamata ketau kai pe ae lele etau hoosi e.