Report comment

Ko e toki Kapineti katuni taha eni talu e tu'u 'a Tonga ni. Te tau hoko koe fakakata'anga 'o ngaahi fonua kaunga'api tautefito ki he ngaahi pule'anga 'oku nau 'ilo lelei e quality 'oe kau minisita ko ena.
Kou ki'i fie lave pe ki he toko 2 he taimi ni.
1. Semisi Sika - koe faka'ofaa e ka koe lakanga DPM. Ha oli'ia 'a e kau palemia moe kau tokoni palemai 'a e ngaahi fonua kehe ha fai atu e ta'utu fakalongolongo moe mohe he ngaahi fakataha faka-palemia ma'olunga 'e kau atu ki ai. Koe ha 'ene 'ilo moe taukei ki he ngaue ni, pea 'e anga fefe ha'ane alea he levolo ko eni. 'E hanga mai e Fisi, Ha'amoa, Kilipati, Tuvalu etc. 'o ngaahi ke hange ha ki'i tamapua kilisimasi. Kae mahalo ko e 'ai pe foki koe tokoni 'a Dumb kia Dumber!!! he 'oku 'ikai foki sai'ia a Dumber ia ke ngaue mo ha taha 'oku 'iai hano 'atamai.
2. Tu'i Uata - ko fe vahenga fili na'e ikuna mei ai e Dr export ko eni? 'Asinga ai e ta'emahino hono dr mo e toe ta'emahino ange 'ene taukei ke fai e ngaue ni. Ma'u pe 'etau fuaa mei he'ene pisinisi fakafamili. Anga fefe 'ene fakalele ha potungaue hili ko ia 'oku 'ikai kene lava 'o puhi ke manava 'enau ki'i pisinis tule mate. Ne tau pahia pea tutuli hotau telinga hono kailangaki'i 'e 'akili moe kau piTOA 'e 'ikai pea 'e 'ikai te nau teitei tali ke minisita ha taha na'e 'ikai fili 'ehe kakai. Ka koe leva e me'a 'oku hoko he 'aho ni? Pea 'oku 'ikai pe pehe mai 'e 'aki ia mo hono kakai 'oku 'iai ha'anau loi mio'i, hange pe eni ia 'oku nomolo e me'a kotoa. Me'a koe fakafiefievale loi moe ha'i kapa la'e fefeka. Ka koe natula pe foki ia 'o 'aki, 'ae fievaleloi moe faihala. Ka 'oku kei lole pe ia kihe fa'ahinga 'oku nau 'otua 'aki e siana loi mio'i kakaa pehe fau.
Ne tau fakaongoongo pehee tokua 'a minisita ngoue a Losaline. Ka ko Losaline foki ia na'e ako lelei ia pea lava 'o fakakaukau pea 'ikai kakaa, mio'i mo 'ave pa'anga ta'efakalao mei he tukuhau 'ae kakai, 'o fepaki ia moe fiema'u 'a 'aki. Sai'ia pe a 'aki ia 'ia 'Akosita sikulu mutu, mio'i mo kakaa'i e pa'anga grant laukilu 'ae TVET, 'aee 'oku kei tali ke faka'ilo.
Pea sai 'aupito e ta'e-minisita 'a vatau hui he 'oku 'ikai fai ha fe'auhi lau maau faka niuafo'ou he kapineti.
Toki hoko atu ki toenga.