Report comment

koe fehu'i leva pe koe ha e me'a oku fai kihe tokotaha ko 'eni? ko hono ako'i totonu e fa'ahinga ta'efaitotonu ko 'eni ke 'ave ki Tolitoli ke ako ai e tokotaha kotoa oku 'ikai mo'ulaloa 'ae lao kiha taha. Ka koe pangoo foki koe fo'i vaivai'anga ia o hotau ki'i motu ko hono tanu e faihala kae 'ikai ako'i ke 'oua na'a toe muimui mai ha taha he hala tatau.