Report comment

'Ofa mai a kovana 'o kole fakamolemole kihe Komiti Fakalakalaka 'a Ha'apai mo Ha'apai kotoa pea tali lelei e lipooti 'ae 'Atita moe loto hangamalie. Teke tulitonuhia koe 'o tau kihe 'uto 'o Maui ka he'ikai pe ke tonu ai e me'a ia na'a ke fai. Te ke kei faihala pe koe he ko hono mo'oni ia na'a ke fai hala ho'o ala 'o ngaue'aki e pa'anga na'e 'ikai ke 'iai hao mafai fakalao ki ai. Pea kapau koau koe,kuo fuoloa 'eku fakafoki e lakanga Kovana he kuo mele pea ngalivale.