Report comment

Oku ou fkme'apango'ia pe he hange oku tuli tonuhia e Kovana hili 'ene ngaue'aki e seniti ko 'eni ki he fakalakalaka a Ha'apai ki vahe Pangai pe kae 'ikai kau atu kiai moe toenga o Ha'apai.. oku 'iai e fiema'u a Nomuka mo Mu'omu'a, Lulunga mo Kauvai pea pehe ki vahe Foa.. Oku hange oku hu'u faka kemipeini e seniti ko 'eni pea oua toe fakamatala kae tali e ola 'o e Atita oku hala Kovana e ngaue na'ake fai 'aki e seniti ma'ae vahe fonua Ha'apai .. Ko e fu'u silini lahi 'ena pea ne tonu ke 'oatu ha project ki Lulunga ke kamata'i hano fua ha ika totongi ke fktau atu pe ko ha kupenga ke ngaue'aki 'ehe toutupu, project to vesitapolo pe koe ma'ala.. Ka ke ngaue'aki pe 'e koe ho'o kakai ki hono fkauha e seniti ma'ae vahe fonua .. ki'i fkkaukau pe kiai oku 'ikai ko ho Pangai pe oku taumu'a kiai e seniti ko'ena ko Ha'apai..
Oua e ngaue hala pe 'ai ke fkmatala'i ne ngaue'aki pe ki he me'a lelei..Fou he founga he koe me'a ia oku mou taukave'i...Tuku e feilaulau 'ai e talangofua koia oku mahu'inga.. he oku osi hala pe hoo ala 'a koe ki he seniti oku ikai ko ho fatongia ia 'o'ou keke gaahi 'a pea moe paaka..