Report comment

Koe keisi foki ia 'a lavu fefine mo lavu tangata ko e hia (fraud) ia pea 'oku totonu ke faka'ilo hia ia 'ehe kau polisi. Ka ko ena foki 'oku ta'utu mai a Mateni Pohiva ia he sea 'oe Minisita Polisi pea ko hono tata'o ai pe ia e fo'i keisi ko eni ke popo.
Tau hoha'a'ia he ki'i kovana he tuli tonuhia moe fie ngutu malohi. 'Oku 'ikai mahino ia ki ai e 'uhinga 'oku fiema'u ai ke ngaue'aki e paanga ki hono taumu'a, he koe taimi 'oku lipooti ai e ngaue na'e faka'aonga'i ki ai e pa'anga (acquittal) 'oku fiema'u ke mali valelei e ngaue na'e fai moe taumu'a na'e vahe'i ki ai e pa'anga. 'Oku 'ikai toe kehekehe eni mo hono ngaue'aki e ngaahi pa'anga project tokoni mei muli, kuopau ke mali lelei e ngaue na'e fai moe taumu'a na'e kole ki ai e pa'anga. Ko 'ene maheu pe mei ai 'oku ui leva ia koe fraud pea koe hia ia pea ko hono feitu'u totonu ko e fakamaau'anga. Ka koe 'atunga foki ia hono tufi noa'ia mai e fa'ahinga na'e te'eki ai ngaue fakapule'anga tu'otaha kenau fai e ngaue 'oku fiema'u ki ai e kakai taukei, faitotonu mo mateaki ngaue. Kole atu kihe Kovana ke ne totongi fakafoki e pa'anga, pea ka 'ikai pea lau ia koe fraud pea 'ikai leva ngofua ke kanititeiti fili.