Report comment

Ko e kau tama ia ' a 'Akili. Fefe 'a Lavu fefine mo Lavu tangata. Kuo 'iai e talanoa 'oku sasala kuo 'iai e femahino'aki 'a e ongo Lavu mo e Potungaue Ako ke na ta fakafoki 'a e pa'anga na'a na ma'u he founga kaakaa mei he Potungaue Ako he tokoni ki he 'Unuaki 'o Tonga. Faka'ulia kapau kuo toe kau 'a e 'Akili mo Peni Fifita hono feinga'i ke toe fakahaofi 'a e ongo kafi. Kapau ko e mo'oni eni, faka'ulia ko hono tanu 'a e faihala 'e he ki'i Pule'anga loi 'e'e...... ko eni. Fuoloa hono fai e lipooti 'a e 'atita ka e kei longo pe Pule'anga. 'E tanu fakataha nai pe 'eni mo e keisi 'a Mo'ale 'o ta'e fai ha me'a ki ai ?