Report comment

Koe ki'i mahaki eni koee 'oe kau tama ni - 'ae 'a'ainoa'ia, fiematapoto moe ta'etoka'i mo ta'efaka'apa'apa ki he lao moe ngaahi tu'uttu'uni ngaue. 'Oku 'ikai pe mahino ia kia nautolu e me'a koe tu'utu'uni ngaue moe founga ngaue he levolo ma'olunga 'o e ngaue 'ae pule'anga.