Report comment

Pea 'oku 'iai e ki'i kakai nofo muli 'oku nau kau mai hono poupou'i e motu'a loi toho ko eni, koe vakai pe kuo 'iloa 'I mamani 'ene loi moe ta'emaau 'ene fakakaukau ka nau kei kikivi mai pe he petipeti'i e motu'a. 'ikai ngata ai nau toe lea kovi mo ta'efaka'apa'apa ki he Tu'i moe kau taki fonua tukufakaholo. Kau he fa'ahinga nofo muli ko eni e tokotaha ko Vahoi Robotail koaa pe ko hai moe ni'ihi na'e 'ikai ke 'ilo pe koe ha ha'anau me'a na'e mafohi 'I Tonga ni, pea nau puli atu pe ki muli 'o hoko kau poto lalahi. Mou 'Ofa mai aa 'o 'a'a fakalelei ke mou lava 'o sio ke fakafaikehekehe'i e me'a lelei moe me'a kovi. Pe kuo fu'u hulu pe ho'omou feohi moe me'akovi pea kuo hoko ia 'o me'a lelei.