Report comment

Vakai atu foki na ko e son in law ena ia pe ko e pee ko e foha neesi na'e faitohi holo. Ko e anga pee fakakaukau he ta'efetaulaki e faitohi mo e talanoa 'a e palemia. Hala pe ko ia, ne ngalo e fo'iakau ke folo ke hokohoko lelei e 'alu 'a e 'aho mo e ngaahi ngaue ne fai ai. Faka'ofa e motu'a PM, ngalivale fonua, fie Palemia e tokotaha faitohi, femaleleaki e kakai, confuse e kapineti, ka e 'Afio mai pee 'a e Tu'i 'o Tonga mo Sihova mei langi ki he ngangau 'a e Temokalati. Hange ko e lau 'a e ki'i punake, .....tuku hono ngaahi fili ke movetevete pee. 'E Sihova 'e Sihava tali 'emau lotu 'o malu'i'a Tupou. Ko Tupou 'oku 'ikaiko e tu'ipee ka ko Tonga ia mo hono kakai.