Report comment

Ko eni e osi pe hono taimi Palemia moe kei fataki mai pe LOI, pea koe peheee ai Kakai koha faahinga naunau eni o ha Taki, ke LOI pe mei he hopo a e la'aa kihe to?