Report comment

Ngauehala 'aki e Lavulavu e paanga a e Pule'anga o fakapapau'i ehe Atita mo e Ombudsman pea ikai ke tuli ia e Akilisi, mo kau pe mo kimoua ongo Minisita hono taukapo'i mo fakahaofi. Koeni ku tuli moua ia he fakamahamahalo, pea tuli kotoa leva kimoutolu e Tupou VI koe kaungahia e, mou ilo leva ko e fonua ni ne tuku ki langi. Pea tau kii kata ai e.