Report comment

Pehee e Mateni nane osi fakaha kia Akilisi tuo 2 e dissolve e Fale Alea pea nae ikai pe ke tui ia. Pehee e Akilisi koe uhinga lahi hono tukuange ongo Minisita he koeuhi naana kaunga pe naana ilo ki he dissolve e Fale Alea kae ikai fakaha ange kiate ia.
Ko e fehu'i: Kapau nae fakaha atu ehe ongo Minisita e fanongo?
Ko e aho kihe aho kuopau pe ke iai e tokotaha ke tukuakii. Kuo fakakau hake eni mo Samiu Vaipulu hono tukuakii.
Ai pea ke tukuakii pe e koe a koe Akilisi ki hoo taefanongo.