Report comment

Koe nomolo pe 'ena ia e founga fkpulipuli 'a e PM. Ko 'ene ofi teu filii pe, kuo maalanga hake 'o fkmata 'ene fanga ki'i heletui,
'o tui hele'i si'i tu'a hono kau muimui, ne nau si'i fai 'osikiavelenga he Party, 'o lii tahataha mai kitu'a. Pea koe 'uhinga pe ia hono tu'i 'o laku mai kitu'a, kae toe kumi mai ha ni'ihi fo'ou kenau ului mai 'o hoko atu & Taki & Paati, tokua he kuo lavaki e ni'ihi koee, kae teu'i aa ha ni'ihi fo'ou ke train kihe teemi hoko, 'o hokohoko pehaa ai pe he to'u fili kotoa. Pea he'ikai toe tuku ia kae 'oualeva ke PM pe ha taha tene lava 'o pule'i mai mei tu'a, hange ko hono foha pe foha 'ihe fono. Ka kuo movete vave sikalamu. Taimi lahi 'oku ne fai ma'u pe ngaahi tu'utu'uni lalahi, 'osi pe koia pea folau ia ki muli, 'o toki kata & fksiosio mai mei ai pe 'oku fefee tu'unga 'oku 'iai e kakai. Taimini 'oku folau, kae fekau hono foha 'ihe fono kene scout holo he funga 'oe fonua 'o fksio ha taha ke hu hake kihe PTOA, kae toki tuihele'i pe he ofi e teu fili hoko. Mou poto aa Kolomotu'a.