Report comment

Malo Nepituno. 'Oku totonu foki ke mahino kia 'Akilisi, ko hono lakanga he taimi ni koe, Caretaker. 'oku 'ikai ke 'iai hano mafai kene Tuli pe tene Fili ha Minisita, lolotonga 'ene Caretaker.