Menu
cache/resized/fcc387c5ab15cde71052b8c82f3e405f.jpg
Lotus Motors Me'alele fo'ou mo sekeniheni ...
cache/resized/fa6eb631649e351582fb6945b9ca2518.jpg
Ko e paloveape 'iloa 'eni pea 'oku 'uhinga kiha ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Mālō e Ako & Tanaki Tapuaki Ma’a Tonga: Tanaki Tu'unga 'Univēsiti Pasifiki Saute (USP) Ki Nuku'alofa

Nuku'alofa, 30 Sune 2015. Na’e lava lelei he 'aho 'aneafi Mōnite ko hono 29 ‘o Sune ‘a e Tanaki Tu’unga Fakata’u ‘a e ‘Univēsiti ‘o e Pasifiki Saute ‘a ia na’e fakahoko mai ki Tonga ni. Ko e  Kātoanga Tanaki Tu’unga foki ‘eni ‘oku fakahoko pe foki ki he ngaahi feitu’u ‘oku tu’u ai ‘a e ngaahi kemipasi ‘a e ‘Apiako ni pea ‘oku meimei fakahoko fakata’u.

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed