Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Kamata ‘a e lēsisita ‘a e Tonga International Academy ki he 2018 Featured

Kamata ‘a e lēsisita ‘a e Tonga International Academy ki he 2018

Fanongonongo

‘Oku fanongonongo atu heni mei he 'Apiako Tonga International Academy ki he hako tupu 'o e fonua kuo mou lava'i 'a e ngaahi sivi fakamo'oni ako, kinautolu 'oku loto ke fakakakato 'enau ngaahi sivi fakamo'oni ako ma'olunga mo kinautolu ‘oku nau fakakaukau ke hoko atu ‘enau ako ki he lēvolo ‘oku toe ma’olunga ange.

‘Oku kamata ‘a e lēsisita ‘a e ‘Apiako ni ki he faha’ita’u fakaako 2018 ‘i he ‘aho Monite ko hono 15 ‘o Sanuali 2018 ‘o lele ai pe ‘o a’u ki he uike ‘uluaki ‘o Fepueli ki mu’a pea kamata ‘a e semesitā ‘uluaki ‘a e ‘Apiako ni.

‘Oku fakahoko kotoa ‘eni ki he ‘apiako ‘a ia ‘oku tu’u ‘i he Tevita Misa Fifita Building (Ti ‘Oto) ‘i he Hala Taufa’ahau fehangahangi mo e Kolosi Kula ‘a Tonga pehe ki he Poate Vai ‘a Tonga.

‘Oku fakaafe’i atu kimoutolu ke mou lava hake pe ki he ‘apiako pea ma’u pe mei ai ‘a e ngaahi fakaikiiki fekau’aki mo e polokalama ako ‘a e ‘apiako ni.

‘E talitali lelei kimoutolu ‘e he kau ngaue ‘a e ‘Apiako pehe ki he kau mataotao pea ke fakahoko moha fepotalanoa'aki mahino mo e fale’i fekau’aki mo ho’omou ngaahi fiema’u fakaako.

Faka’apa’apa Atu,

Tonga International Academy

Telefoni: 7744404 pe koe 7778344

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top