Report comment

'Ofa pe 'e 'oatu he pule'anga ha'o faingamalie ke tesi ho framework (GNG) 'i Tonga na. He kuo'osi lele'i e well-being index (GNH) ia 'i he ngaahi fonua lahi 'i mamani pea 'oku ngaue ki he kakai e fonua koia. Pea koe anga pe fifili fekau'aki moe "generosity". Koe generosity koeni 'i he funga 'o e foaki ko e 'ofa pe koe fufuu mai ha asenita kehe ia 'i mui? Ko 'eku fokotu'u atu pe fekau'aki mo ho'o motolo ko eni ke fa'u ki he context 'o Tonga, pea faka-hingoa fakaTonga - ki he kakai Tonga ma'ae kakai Tonga.