Report comment

Toe fakamatala pe mu'a ke mahino ange pe'e fefee 'ae tuliki pe taps koee 'oe matu'aa.... hange kiate au koe demand oe faifatongia ke fu'ifu'i e tapa Ko ia te ne fakatupu ma'u pe ha mamafa ange 'ae fusi mei he tuliki ko iaa... he oku tukutaupe mei ai ae lotuu, fonua, etc pea e to'o 'ehe tuliki ia Ko ia ae taimi
lahi, pea hange e faingata'a ha potupotu tatau