Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Kehe pe ‘a e māfana ‘a e Lolo ‘a Halaevalu Featured

Fakame'ite lolotonga Taumafa Fakalangilangi 'Aho 'Alo'i Tama Tu'i Tupou VI 'i Vava'u lolotnga Konifelenisi honon 94 SUTT Fakame'ite lolotonga Taumafa Fakalangilangi 'Aho 'Alo'i Tama Tu'i Tupou VI 'i Vava'u lolotnga Konifelenisi honon 94 SUTT

Lau 'a e 'Etita

Kehe pe ‘a e māfana ‘a e Lolo ‘a Halaevalu

 Kuo lava atu ‘a e ngaahi kātoanga lalahi ‘a e fonua na’e fakahoko ki he Lolo ‘a Halaevalu pea na’e mahino mei he ngaahi ongoongo mo e lau tonu ‘a e kakai ‘o e fonua na’a nau lava atu ki he Vahefonua Vava’u ‘a e kehe atu pe ‘a e māfana ia ‘a e kainga mei he Lolo.

Na’e fakahoko foki ki Vava’u ‘a e Konifelenisi hono 94 ‘a e Siasi Uēsiliana Tau’atāina ‘o Tonga, Fakamanatu ‘o e ‘Aho ‘Alo’i ‘o e Tama Tu’i Tupou VI, Faka’ali’ali Ngoue ‘a e Vahefonua Vava’u mo e ngaahi ma’alali kehe pe.

‘Oku ‘i ai foki ‘a e lea taka ‘o Vava’u koe “Huni e Lolo” mo e fekau hono 11 ke “Tokanga’i ‘a Vava’u na’a tō” pea ko e ongo kupu’i folofola ia ki he kainga Vava’u kuo hoko ko honau kakano pea aka ‘i he’enau mo’ui ‘o talu mei tuai.

‘Oku ‘i ai moe lea ko e faka-Vava’u pea ‘oku ‘uhinga ia ki he to’onga mo’ui ‘a e kakai ‘o Vava’u ‘o kau ai ‘enau fakafeangai ki he lao ‘o e fonua hangē koe lao ‘o e hala Pule’anga mo ‘enau founga ‘oku fakahoko ‘aki honau ngaahi fatongia.

'Oku mo'ui 'aki 'e he kakai 'o Vava'u 'a e viki mo e lau matanga pea 'oku ho'ata mai 'eni 'i he taukei 'a e tokolahi 'i he to'onga mo'ui 'a e kakai 'o  Vava'u 'a e mafana pea toe 'asi 'i he hingoa 'oku taku 'aki 'a Vava'u ko e Fatafata Mafana.

'E 'ikai fai ha lau ia ki he laupisi moe tauhi 'eiki pehe ki he fakahikihiki Tu'i pea 'oku tatau kotoa 'a Tonga ni ka 'oku kehe ange 'a e founga ia 'a Vava'u 'o fakatatau ki he'enau lau pea mo hono fakahoa ki he toenga 'o e 'Otu Tonga.

‘Oku ‘i ai pe foki ‘a e ngaahi ‘uhinga ‘oku pehē ai ‘a Vava’u pea ‘oku malava pe foki ia ke fakafehokotaki mo e tala ‘a e hisitōlia ‘o kaunga kiai ‘a e tukufonua ‘i Pouono ‘a ia ko hono tuku ‘a Tonga ‘e he ‘Uluaki Fā Tupou I ki langi ke malu’i ‘a Tonga mei ‘olunga, ko e tō ‘a e ‘ofa pe koe hifo ‘a e Laumalie Ma’oni’oni ‘i ‘Utui Vava’u ‘i he senituli 19 pehe ki he founga tauhi Tu’i mo Hou’eiki ‘a Vava’u ‘o kau ai mo e ngaahi ‘uhinga kehe pe.

'Ata mei he talitali 'a e kainga Leimatu'a Konifelenisi 94 SUTT

Kaikehe ‘oku tala ‘e he ni’ihi koe fonua ‘a Vava’u ‘o faka’ai’ai ngofua pe sekisekia nai pea ko ‘enau vela pe pea ngalo ‘a e me’a kotoa ka ‘oku mahino pe foki ‘i he taimi tatau koe māfana ‘a Vava’u ‘oku natula kehe pea mahino ko e ha’u pē mei he loto pea ‘oku fai mo’oni mo ‘osikiavelenga pea ‘ilonga ia ‘i he tu’uloa mai ‘a e to’onga ko’eni.

Na’e fehu’ia ‘e he tokolahi ‘a e fakamole ‘a e kakai ‘o Vava’u ki he’enau talitali Konifelenisi pea tuhu’i makehe ‘a e fakamole ‘a e kainga mei he Hala Mangaono ‘o pehē tokua ‘e hili ‘a e kātoanga pea tenau foki tokua ‘o masiva mo faka’ofa.

‘Oku malie ‘a e tali ia mei he kainga ko’eni ‘o nau pehe koe masiva ‘oku ‘ikai koha me’a fo’ou pea ‘oku ‘ikai ha fiekaia he hisitōlia ‘o e Hala Mangaono ka koe fua kavenga he lotu mo e fonua ‘oku ‘i ai hono tapuaki.

Na’a nau fakatātā ‘aki ‘a e tapuaki ‘o e Kava Tonga kuo hoko koe koula ‘i Vava’u pea koe fua ia ‘o e tō kakava 'i he lotu mo e fonua.

Na'e toe fakamahino 'e he kau mamahi'i lotu mo fonua 'o Vava'u koe fatongia mo e 'ulungaanga tupu'a pea ko honau tauleva ki he pā'angangalu 'o taimi.

Ko e ngaahi fakamo’oni fefeka ‘oku ‘omai ‘e he kakai mei he Lolo ki he ‘uhinga ‘enau loto vela māfana. ‘I he’enau feinga ke toe fakamahino ‘oku tō mai leva ‘a e lea ko’eni “kapau ko ‘emau māfana mo emau fiefia ‘oku mole ai ha tau’atāina pea ‘oku totonu ke tuku pea kapau ‘oku piutifulu pe ia pea tukunoa’i pe kimautolu ke mau vale ‘i homau fatongia”.

Ko e ngaahi tefito’i ‘ulungaanga tefito ‘eni ‘a e anga ‘etau nofo 'i he ‘Otu Tonga ni ‘oku tala ai hotau kehekehe faka-Vahefonua pea ‘oku takitaha tu’u hono tala mo e hono anga 'o laukau'aki 'e he Vahefonua, motu mo e kolo kotoa  'i he 'Otu Anga'ofa. ‘Oku mahu’inga ke pukepuke mo fakatolonga he koe ‘uhinga ia ‘oku kei Tonga ai ‘a Tonga.

'Oku kehe foki 'a e natula ia 'o Ha'apai Veu, Tonga 'Eiki pehe ki he Ongo Motu Mama'o mo e Funga Fonua foki pea 'oku takitaha laukau'aki hono tukufakaholo.

3 comments

 • Fakalalafu
  Fakalalafu Friday, 14 July 2017 17:08 Comment Link

  Mooni lahi e lau ia ko'eni pea koe lolo ia 'oku pehe pe ia....

  Report
 • Mark Hanson
  Mark Hanson Wednesday, 12 July 2017 16:25 Comment Link

  ....... kihe fonua 'oe kau hitman, fakapone moe fakamanamana, fonua 'oe nofo 'I lelenga, tapulea, moe kau fietaki 'ai'ainoa'ia, fonua 'oe ta'epalani moe kemipeini'aki e ivi 'oe kakai ................

  Report
 • Vaiutukakau
  Vaiutukakau Wednesday, 12 July 2017 15:08 Comment Link

  Mou sii foki atu aa ki Tonga'eiki mei he fonua o e fiefia mo e ofa, lotomaafana ki he fonua o e fie temokalati mo e fiepopoto ta'epoto mo e ta'elotu ee.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top