Report comment

Hange koe lau a e Tamasii ko Sisu ka oku ikai ke iai hao angahala pea ke tolongi e foi maka kihe angahala. Koena tuu atu o tapuni e u pisinisi ka kohai tene vakili ia. Ikai ketau ilo pe koe faahinga principle fakaha oku fakalele aki hotau fonua. Fai mo taai eha taha ke nounou tuai e fakailo ia.