Report comment

Tonu ke 'uluaki mu'a e Pule'anga sivi e vai 'a 'Etika pehe ki he feitu'u 'oku fakalele mei ai. 'Oku 'i ai e tama 'oku ngaue he vai 'oku ne 'ilo lelei ki he siana ni mo 'ene sipinga.