Report comment

Koe ha leva e me'a 'oku tonu ke fai ki he ni'ihi ko eni ne nau tukuange e ngaahi hingoa koe ni 'e 15 ki he kakai? Kapau na'e 'ilo 'e Ngongo Kioa hono tuku ki tu'a e ngaahi hingoa na'e tonu kene tukuange pe ta'ofi? Pea kapau koe 'ave ngaahi hingoa ki he kau polisi ko hai 'oku tonu ke ne malu'i? Kataki 'oku fu'u lahi e 'u fehu'i 'oku ou 'oatu ka 'oku pehe' pe mo 'eku ongo'i 'a e mafatukituki 'o e hia ko eni. Kataki 'omi ha tali. Malo