Report comment

'Oku ou faka'amu ke lau 'ehe tokolahi 'a e tohi koeni he 'oku ne 'omai 'a e ngahai me'a mo'oni pea 'oku 'osi fakamo'oni'i. Ko e maumau pe he kuo kui e tokolahi 'o 'ikai toe fie fanongo pea kuo ma'u tangii kinautolu 'e he taufehi'a 'ikai ha 'uhinga.