Report comment

Pehee 'ehe nusipepa Kakalu: "Ta 'oku 'ikai tatau e lao ki he kau Nopele moe Kakai". Koe konga 'eni e fifili ki he hu 'a Nopele Nuku ki falealea kae lolotonga koia 'oku 'iai hono mo'ua $3 miliona? 'Aia he tu'u 'ae lao 'oku kehekehe e fakafofonga Nopele moe fakafofonga e kakai.

Mahino foki koe tupunga 'eni mei he fo'i lao ne fakapaasi mei falealea. Kae hangee koe tu'uaki kuo tuku mai: "'Oku 'ikai kenau (kau Nopele) i loto kinautolu o feinga'i pe ha me'a kia kinautolu".

Koe fehu'i leva pe na'e anga feefee hono paasi ha fo'i lao faikehe ni he fu'u kuonga maama mo lotu ko'eni?

Ka 'oku malie ange 'ae toe faka'uhinga ia ko'eni pe kohai 'oku teke'i kiai ne tupunga mei ai e fakapaasi e fo'i lao ni. Koe lao ko'eni na'e fakapaasi 'ehe kau fakafofoga e kakai. Fakafofonga Nopele 'o fakafofonga'i e kakai moe kau fakafofonga e kakai loua 'oku na fakafofonga'i loua pe 'ae kakai. 'Aia leva koe kau fakafofonga pe 'oe kakai na'a nau fakapaasi 'ae lao ni. Pe 'oku lelei pe ia ki he Nopele kae 'ikai lelei ki he kakai koe me'a kehe ia he koe Nopele koe fakafofonga 'oe Nopele moe fakafofonga e kakai. Mahino atu pe 'oku ke ninimo? 'Io, malie atu.

Hausia.