Report comment

Faka'uhinga malie 'eni he 'oku ongo fo'ou a'e pehee koia "Koe kau fakafofonga 'o e kau nopele koe kau fakafofonga ai pe ia 'oe kakai". 'Aia leva ka fili pe 'ehe kau nopele 'ae kotoa 'oe toko 26 mei he kau Nopele pea 'ikai ke kau ha taha mei he kakai, 'e kei tonu fakafika pe mo faka'uhinga he koe kau fakafofonga kotoa pe 'oe kakai. Malie ee.

Pea ka toe fili pe 'ehe kau nopele 'ae toko 9 mei he kau nopele pea nau toe hoko atu 'o fili moe toko 17 'oe kau fakafofonga 'oe kakai, 'e kei tonu fakafika pe mo faka'uhinga he koe kau fakafofonga kotoa pe 'oe kakai. Malie ee.

Pea ka toe fulihi pe 'ekuasi ke fili 'ehe kakai e kau fakafofonga e 17 pea nau toe fili moe toko 9 mei he kau nopele. 'ikai kau ha nopele he fili ka 'e lava pe ke fili kinautolu 'ehe kakai ke kau he fakafofonga, 'e kei tonu fakafika pe mo faka'uhinga he koe kau fakafofonga kotoa pe 'oe kakai. Malie atu.

Pea ka fili kotoa e toko 26 mei he kakai pea 'ikai ke kau kiai ha nopele 'e kei tonu fakafika pe mo faka'uhinga he koe kau fakafofonga kotoa pe 'oe kakai. Ma'a lahi atu.

Hausia