Report comment

Fakamalo atu hono 'pmai e 'atikolo ko'eni pea 'oku fiema'u ia ke mahino ki he kakai 'o e fonua 'a e mo'oni ko'eni pea na'e totonu ke 'omai 'a e 'atikolo ko'eni kimu'a he fili. Kaikehe 'oku mahino 'a e polofesinale ange 'a e ongoongo ni pea moe faka'amu ke tuku ke tau'ataina 'a e kemipeini ka 'oku malava ke tau sio atu heni ki he totonu 'o e paati.