Report comment

Koe 'atikolo mo'oni 'eni pea tau'ataina pea 'oku mahu'inga hono 'omai 'ehe 'etita 'eni ketau ako mei ai he 'oku mo'oni pea ke tau fakakaukau kiai he 'oku hanganoa 'a e kakai ia he me'a kehe.