Report comment

Ko e toki to'ukemipeini fakatu'utamaki eni talu 'etau tupu mai ki mamani. Ko e 'ai ai hono ngaue'aki 'e he PTOA e ngaahi fakamatala 'a e Pule'anga, mo'enau toe tukuhifo'i mo lauikovi'i e kau Kanititeiti kehe. Ko e ha fau e fu'u faahinga laumalie fakasetane pehee? Pea oku teeki keu sio au he oho kuikui a e kau fanongo ki he ngaahi fakamatala 'oku tuku mai. Oku teeki pe ke ohake la'i ta o Samiu Vaipulu mo e pa'anga, kuo nau hopo hake o fai e lauikovi'i mo e tala ko e paanga ki he Passport, he ta koaa ko e pa'anga ia ki he me'akehe. Ka tau sio ki he ola o e kemipeini fakapapeliane koeni he aho fili.