Report comment

Ko e taumu'a 'o e Lao na'e paaki pea pulusi pea tuvaki 'i he ngalu'ea kihe SIPOTI 2019. Ko e Lao mo hono regulation ikai asi e taumu'a ia ai ... maalie lahi mooni ko e faahinga me'a ni.
Pea ko hono taalanga'i leva eni ia 'o'ona 'oku tala mai leva ia e he Minisita ke tuku pe ia ki he sipoti, tau faka'uta atu leva ta na'e 'osi 'iai pe 'a e fakakaukau kakaa ia. Na'e 'osi 'iai pe taumu'a kehe ia 'aee ne fa'u pehe'i ai e Lao. Ko e Lao kotoa pe 'oku fokotu'u ai hono taumu'a koe toki Lao eni ia 'ikai asi hono taumu'a 'ona ia.