Report comment

Oku tau ma'u pe foki etautolu Api mei he ngaahi paaki kehekehe a hono fakamatala'i mai o e faihia mo e maumaulao ahai mo hai, ka ko e toe eni ke iai ha taha e lotolahi kene fai e fakailo, toe mahuinga foki ke fai e sio e iai e fakamole paanga ke totongi ha loea ke fai e ngaahi launga mo e fakatonutonu. Pea end up hake ai pe ki hono tuku atu ke toki fai mei langi si'onau fakatonutonu.