Report comment

'oku 'i ai nai hano 'aonga hono paaki mai e ngaahi fehalaaki fakalao ko eni , kapau 'oku 'ikai ke 'ave ki he fakamaau'anga ke fakatonutonu fakalao mei ai, kapau 'e toutou 'ave ma'upe 'e malava leva ke nau faitotonu e PM mo 'ene kautama 'o fou he founga totonu e fakahoko ngaue.