Report comment

'oku te'eki ai pe mahno ia kihe palemia mo 'ene ki'i kapineti e me'a koe fakalele pule'anga, 'oku 'iai hono ngaahi founga ngaue moe ngaahi process ke muimui ai. 'Oku 'ikai ko ha ki'ikautaha toutu'u ke nau fa'iteliha pe hono liliu holo e tu'utu'uni 'o fakatatau ki he'enau fiema'u. Ngata atu pe mu'a e fa'ahinga founga vao ko ia he'enau ki'i paaka fai'anga inuinu.
Toe 'amu ange e 'atamai'i faama ia 'ae minisita lao. Na'e ma'u koaa mei fe hono faka'ilonga ako lao?