Report comment

Oku maalie anga e fepikitaki a e ngaahi issue.
1. Fakafoki ehe Kapineti a e Contract ka oku ihe aleapau ia e fai e termination ia ehe TASANOC.
2. Ko eni kuo tuutuuni ehe Kapineti ia ke fakapekia e ngaahi Lao kotoa nae fakapaasi oku kaunga ki he Sipoti.
3. Ko e patiseti oku meimei lahi e ngaahi palani ia oku kaunga ki he sipoti aia nae a'u mai kihe Falaite oku teeki ai ke iai ha liliu kiai.

Ko e tuu leva kihe taimi ni oku ikai mahino pe oku tau lele fakafefee