Report comment

Malo ia Mark kapau 'oku pehee. Pea kuo totonu leva kia Sevele mo'ene kau tama ke nau faka'ilo e Pule'anga he koe solution 'ena kuo sipela lelei pe 'ehe contract hangee ko ho'o lau. Tuku e tohi tangi ia moe fakahela pea toe loloa. Koe nounou taha mo vave taha 'ena ke vete 'ehe contract na'e fai hono fakamo'oni.