Report comment

Koe pehee koia: "... pea na'e mahino pe mei mu'a, ka holomui 'a Tonga mei hono host 'I Tonga ni 'e kei totongi pe 'e Tonga e fakamole ki hono fakalele e sipoti, pea 'e totongi ia kihe fonua tenau lotolahi ke fakahaofi e sipoti.".

Ka faingamalie pea 'omai ha fakamo'oni ki he lau ko'eni. A contract is a contract and if it is NOT in the contract then it is not in the contract.

Ka lava ia ko'ene toki mahino ia ki he motu'a ta'emahino ko'eni.

Malo, Hausia