Report comment

Koe ngaahi contract alea fakavaha;apule'anga eni ia 'oku tatau he ngaahi event fakavaha'apule'anga kotoa hange koe Olimipiki etc. pea na'e mahino pe mei mu'a, ka holomui 'a Tonga mei hono host 'I Tonga ni 'e kei totongi pe 'e Tonga e fakamole ki hono fakalele e sipoti, pea 'e totongi ia kihe fonua tenau lotolahi ke fakahaofi e sipoti. Koe ngaahi me'a malu'i ia ke malu'i'akie e sipoti mei ha holomui fakafokifa 'aha fonua hange ko eni 'oku fai 'ehe pule'anga ta'emahino ko eni. Koe me'a leva 'e hoko koe ma'u e monu'ia 'ehe fonua te nau takeover mei Tonga ni, pea si'isi'i 'aupito 'enau fakamole. Ko Tonga ni leva, te tau hala he fika moe laukonga. Miss out hotau kakai e faingamalie ko eni, miss out 'etau fanau, miss out e ngaahi pisinisi, tau kei hala ai pe moe naunau sipoti moe 'alu fakaholomui, pea tau kei totongi ai pe fakamole 'o hono fakalele e sipoti. Hange koe lau, the other host country will have everything to gain, and poor Tonga will have everything to lose.
Tau sio leva ki he poto hotau kau taki. Palemia fonu he loto kovi moe meheka, Minisita Lao 'ikai lava 'o lau e contract ke mahino, kau kapineti ketekovi mo sio ki he'enau lelei fakafo'ituitui pe 'a nautolu.
Mahalo pe kuo meimei mahino he taimi ni kihe kau ta'emahino. 'Oku 'ikai ke 'iai ha me'a koe holomui noa'ia.