Report comment

Malo hono tuku mai e fakakaukau ko'eni ka koe me'a 'e ua 'oku ou ki'i tokanga kiai.

'Uluaki, 'oku 'uhinga ki he ha kapau 'e kei totongi ai pe fakamole kapau 'e kei ta'ofi ai pe sipoti 'ehe kapineti/pule'anga? Hangee koe fakataataa ko'eni: 'Kapau 'e fai e sipoti 'i Tonga, 'oku 'iai e fakamole ki he nofo/accommodation pea moe kai 'ae kau sipoti. Pea koe me'ani 'e kei totongi ai pe fakamole ko'eni neongo kuo fai e sipoti ia ki Ha'amoa? Pea 'e totongi kia hai? Ki he hotele/motele? Pe ki he PGC?

Koia, fiema'u ke fakamahino'i (define) e 'uhinga e fakamole ko'eni 'e kei totongi ai pe pe koe 'uhinga ki he ha?

Ua, koe kupu ko'eni kuo talaki mai 'i 'olunga 'oku fekau'aki moe kapau 'e terminate 'ehe PGA 'ae sipoti. Ka 'oku 'IKAI foki maumau e kupu ia ko'eni 'i 'olunga he Koe terrminate foki ia ko'eni koe terninate ia 'ehe host PGA 'aia ko Tonga ni ia. Koia hangehange 'oku ngali ha (off the hook) pe pule'anga mei he fo'i laka ko'eni.

Mahalo pe 'oku toe 'iai ha ngaahi kupu kehe ka koe kupu ko'eni 'i 'olunga, 'oku ngali tu'u 'ataa pe pule'anga ia. Pea lava pe ke hala 'eku faka'uhinga he 'oku/na'e 'ikai ha'aku ako fakalao ka koe common sense pe. Ka 'e toki vete kotoa pe mei fale hopo kapau 'e a'u kiai.
Malo, Hausia.