Report comment

Ko e totongi tukuhau koe mea pe ia kuopau ke fai, he oku tala pe ehe Folofola ke ave mea a Sisa kia Sisa pea ave mea a e Eiki kihe Eiki.
Ko e anga koee hono apply ki he kakai koe tafaaki ia ketau sio pe oku fakafolofola koaa pe ikai.
Ko e konga leva koee ki he kehe a e kuonga ni kuo faingofua kihe kakai ia kenau lea tavale, pea koe kau faha pe oku lea tavale hufanga he fakatapu.