Report comment

Kou tui pe koe tau fakalotofonua koeni fakava'e ehe lotokokovi e kaunga tonu pe ia kihe Kupu 34 si'i 1.124 oe host contract. Oku toe tau moe Kapineti ia ka koe fepaki ia a e mafai moe manavahe he fai ha me'a he kuo ofi e fili. Oku toe tau foki moe kau poupou koe lahi a e taemahino moe ma'uhala.
Kole atu Etita ke fakasio he Aleapau ha Kupu tautea ko hotau fe'unga ia he koe revoke oe Contract nae ikai fai ia ehe TASANOC nae fai ia ehe Kapineti, pea ka oku iai ha moua kataki to'o atu he vahe a e Kau Minisita.