Report comment

Koau 'oku 'ikai keu loto ke fakahoko mai 'a e Sipoti ki Tonga ni 'i he 'uhinga pe koe fakamole ki he fonua. Kapau leva tetau kei ffua pe 'a e fakamole 'o hange koe lau ko'eni pea 'oku totonu ke fai mai pe he 'oku 'ikai hano kehekehe.