Report comment

'Etita malo pea koe 'ata 'ena 'e taha 'oku totonu ke tau sio kiai he 'oku ou tui koe tokolahi 'oku 'ikai si'i mahino mo e tafa'aki ia ko'eni. 'Oku fiema'u ketau talanga melino pe he koe me'a lelei e mahino.