Report comment

To atu Nuanga, koe loto'i Tonga mo'oni ena. Tuku fakalelei mai ha ki'i mata'i ika kau lele atu. Ta toki polave ai pe ki ho 'inasi 'oku ma'u mei he tukuhau.
Malo malo malo e.