Report comment

Mea lelei pe etau fetokai aki. Kiate au teu poupou au ki ha taki oku ne anga ma'ulalo mo fakatoki lalo ha taki poto mo anga fakapuhopua'a. Koe motua toutai kita oku ou hu atu ki tuapuleanga laui ngeau e toni ika he tau fakauta ange a ki he'eku tukuhau kuo ave ki he lepa a e puleanga oku hala ata ha ku inasi ai ko ia ai totonu pe keu lea ki hoku kau taki ke aonga eku tukuhau mo eku fili. 'Eva mai ki Faua Hanson mau atu hao kii fate ke ke mau mo ta polave ai pe. ki he kaveinga ni.