Report comment

'Oku 'ikai ke talamai 'e he 'Etita ia ke ta'ofi ha lea 'aha taha ka koe fakahua mai pe ki he mea mo'oni. Kuo a'u 'eni 'o fuhu e kau poupou 'ikai fu'u mahino ha me'a ka 'oku 'ikai 'uhinga ia koha ke fakapolitikale he koe fuhu pe ia 'a e tokoua 'i he kona mo e tokehekehe 'o hange koe anga maheni. 'Oku 'ikai pehe mai 'e 'Akilisi ia pe ko Sevele kena fuhu. 'I he'ene pehe mahalo tonu ke tuku pe politiki ki he kakai 'e mahino kiate kinautolu...malie e...