Report comment

Koe power base foki ia 'o 'akili, e kau ta'eako fakapikopiko koena 'oku kotokoo longoa'a holo he me'a 'oku 'ikai mahino kia nautolu. Koe kau poupou fefeka taha kia 'akili moe temo e kau touati, fangota, faama fakamaketi etc. , 'aee 'oku 'ikai ke nau totongi ha me'i income tax e taha. Sai ke tau know!!!