Report comment

Mo'oni Fahina tuku pe kenau lea he ngali 'oku tokuhau'i e tuinga ika 'i motu. Malo e fakamaama 'etita pea 'oku mo'oni 'oku fiema'u ke mahino ki he kakai tokolahi.