Report comment

Ko e sales tax oku totongi tukuhau ai e Tonga kotoa.. he oku hili ia ki he totongi 'o e koloa .. koe vaivai pe ia o e Potungaue tanaki tax ke tanaki e tax mei he ngaahi fale koloa China... oku kamata foki ke totongi moe ngaahi service hange ko falemahaki, uhila pehe foki ki he vai..

Tuku pe kenau kii lea he oku tau contribute kotoa pe ki he Economica o e fonua...hhhh