Report comment

Kuo hoko foki e temo kene fk'ata' e kakai kotoa, vale moe poto, ngaue moe ta'engaue, ke lea. Koe faingamalie 'oku tonu ke 'oange pe ki he kakai na'a nau ako lelei 'aupito pea nau ngaue foki. Koe iku'anga eni 'oe takanga moe vale fkpikopiko te tau toe faingata'a'ia ai. Ka koe 'uhinga pe foki ia na'e vilitaki ai a Akilisi ke tukuhifo e kakai ako moe kakai ngaue moe kakai lotu kae mapuna hake ia koe taki. Tau fk'amu pe ke tu'u hake e kakai 'oku tonu ke nau taki 'o laka mai ki mu'a pea puli atu e kau fkpahia koeni kihe 'otu mui.